XML
Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1+030 - 1+584
Tarnobrzeg, 29 kwiecień 2016 r.
 
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 29.04.2016 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1+030 - 1+584” dla:
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40;
za cenę brutto: 561 817,22 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście złotych 22/100)
z okresem gwarancji: 61 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 15.09.2016 r.
 
 
Paweł Bartoszek
 
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2016-04-29
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2016-04-29 08:40
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2016-04-29 08:42