XML
Modernizacja energetyczna budynku CKP Zespołu Szkół w Gorzycach - I etap
Tarnobrzeg, 30 maja 2016 r.
 
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30.05.2016 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku CKP Zespołu Szkół w Gorzycach - I etap” dla:
REMBISZ Sp. z o.o.  36-130 Raniżów, Zielonka 39A;
za cenę brutto: 580 551,40 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 40/100).
z okresem gwarancji: 61 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 29.08.2016 r.
 
 
Paweł Bartoszek
 
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2016-05-30
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2016-05-30 09:15