XML
Modernizacja ewidencji budynków dla obrębu Jadachy w gminie Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski
Tarnobrzeg, dnia   02.08.2016r.
GG.I.6641.07.2016
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.I.6641.07.2016 w trybie
 przetargu nieograniczonego na zadanie;
   
Modernizacja ewidencji budynków dla obrębu Jadachy  w gminie  Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski
 

INFORMACJA

 
     o udzieleniu zamówienia
Starosta Tarnobrzeski informuje o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego;  dla  firmy: 
 
 
„GEOKART-INTERNATIONAL” sp. z o.o. Rzeszów ul. Wita Stwosza 44,
 
Na wykonanie zadania; Modernizacja  ewidencji budynków dla obrębu Jadachy w gminie Nowa Dęba , powiat tarnobrzeski, za kwotę;  
 
70. 110,00 zł.  (brutto), (słownie:  siedemdziesiąt   tysięcy sto dziesięć 00/100 złotych)
 
z  terminem  wykonania -    :    11.10.2016 r.
                                              
 
                                                                                                        
Z up. Starosty
Krzysztof Pitra
Wicestarosta
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2016-08-02
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2016-08-02 12:23