XML
Modernizacja energetyczna budynku CKP Zespołu Szkół w Gorzycach - II etap
Tarnobrzeg, 03 kwiecień 2017 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30.03.2017 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku CKP Zespołu Szkół w Gorzycach - II etap” dla:
KALDO Spółka z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Holownicza 12
za cenę brutto: 425 071,05 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 05/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 08.08.2017 r.
 
Paweł Bartoszek
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-04-03
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-04-03 14:11