XML
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+000 - 0+510
Tarnobrzeg, 13 kwiecień 2017 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 12.04.2017 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+000 - 0+510” dla:
„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński; Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin
za cenę brutto: 1 319 000,00 (słownie: jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 12.09.2017 r.
 
Paweł Bartoszek
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-04-13
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-04-13 12:06