XML
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Jeziórko w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski
Tarnobrzeg, dnia   08.05.2017r.
GG.I.6641b.05.2017
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.I.6641b.05.2017 w trybie
 przetargu nieograniczonego na zadanie;
   
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Jeziórko  w gminie  Grębów, powiat tarnobrzeski

INFORMACJA

 
     o udzieleniu zamówienia
 
Starosta Tarnobrzeski informuje o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  dla  firmy: 
 
„GEOKART-INTERNATIONAL” sp. z o.o. Rzeszów ul. Wita Stwosza 44,
 
Na wykonanie zadania;
          „Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Jeziórko  w gminie  Grębów, powiat tarnobrzeski”
 
za kwotę;  
212 000,00 zł (brutto), (słownie:  dwieście dwanaście tysięcy 00/100 złotych)
 
            z  terminem  wykonania :    15.11.2017r.
                                                          
 
                                                                                                       
                                                                                                          Starosta Tarnobrzeski
                                                                                                          Paweł Bartoszek
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-05-08
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-05-08 11:49
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-05-08 11:50