XML
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski – etap I
Tarnobrzeg, dnia 24.07.2017r.
GG.I.6641b.08.2017
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.I.6641b.08.2017 w trybie
 przetargu nieograniczonego na zadanie;
   
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale  w gminie  Grębów, powiat tarnobrzeski – etap I

INFORMACJA

 o udzieleniu zamówienia
 
 
Starosta Tarnobrzeski informuje o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego;  dla  firmy: 
 
„GEOKART-INTERNATIONAL” sp. z o.o. Rzeszów ul. Wita Stwosza 44,
 
Na wykonanie zadania:
 „Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Jeziórko  w gminie  Grębów, powiat tarnobrzeski- etap I”
 
za kwotę;  
218 940,00 zł  (brutto), (słownie: dwieście osiemnaści tysięcy dziewięćset 
czterdzieści złotych 00/100 złotych)
 
            z  terminem  wykonania -    :    15.11.2017 r.
                                                          
 
                                                                                                        Paweł Bartoszek
                                                                                                          Starosta Tarnobrzeski
                                                                                                        
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-07-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-07-24 12:35
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-07-24 12:36