XML
Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)

Tarnobrzeg, 02 marzec 2018 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 01.03.2018 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)” dla:
Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek; 37-400 Nisko, Nowosielec 288
za cenę brutto: 1 168 000,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 30.08.2018 r.
 
Paweł Bartoszek
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-03-02
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-03-02 12:41
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-03-02 12:42