XML
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski – etap II
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.I.6641.04.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
   
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale  w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski – etap II

INFORMACJA
o udzieleniu zamówienia
 
 
Starosta Tarnobrzeski informuje o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  dla  firmy: 
 
„GEOKART-INTERNATIONAL” Sp. z o.o.; Rzeszów ul. Wita Stwosza 44,
 
Na wykonanie zadania:
 Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale  w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski – etap II
za kwotę: 294 500,00  brutto, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100 złotych) 
z  terminem wykonania: 15.11.2018 r.
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
                                                          
 
                                                                                                        Paweł Bartoszek
                                                                                                          Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-05-14
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-05-14 14:35
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-05-14 14:37