XML
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42 - 1+030”
Tarnobrzeg, 29 maj 2018 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 25.05.2018 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42 - 1+030” dla:
„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński; 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91
za cenę brutto: 2 283 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 27.09.2018 r.
 
Paweł Bartoszek
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-05-29
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-05-29 10:36