XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce
Tarnobrzeg, 31 sierpień 2018 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30.08.2018 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce” dla:
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Rakowska 33
za cenę brutto: 1 091 200,65 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 65/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 08.11.2018 r.
 
Paweł Bartoszek
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-08-31
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-08-31 12:05