XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce
Tarnobrzeg, 24 lipiec 2019 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 24.07.2019 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce” dla:
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E
Partner Konsorcjum
PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8
za cenę brutto: 1 119 241,10 (słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 10/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 15.10.2019 r.
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2019-07-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-07-24 14:29