XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R Durdy – Marki – Józefów w miejscowości Marki w km 4+459,5 – 5+035,3
Tarnobrzeg, 24 lipiec 2019 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 24.07.2019 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R Durdy – Marki – Józefów w miejscowości Marki w km 4+459,5 – 5+035,3” dla:
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E
Partner Konsorcjum
PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8
za cenę brutto: 589 692,25 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 22.10.2019 r.

 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2019-07-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-07-24 14:34
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-07-24 14:35