XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn - Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179 - 1+174

Tarnobrzeg, 04 październik 2019 r.

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 04.10.2019 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn - Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179 - 1+174” dla:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum

PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E

Partner Konsorcjum

PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

za cenę brutto: 988 024,33 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote 33/100)

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 28.11.2019 r.

 

Jerzy Sudoł

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2019-10-04
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-10-04 13:36
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-10-04 13:36