XML
Dostawa aparatu USG do wykonywania badań diagnostycznych wraz z zestawem głowic i oprzyrządowaniem
Tarnobrzeg, 12 listopad 2019 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 08.11.2019 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa aparatu USG do wykonywania badań diagnostycznych wraz z zestawem głowic i oprzyrządowaniem” dla:
TMS Sp. z o.o.; 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84
za cenę brutto: 369 900,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
z terminem dostawy: 21 dni od podpisania umowy
z okresem gwarancji: 24 miesięcy
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2019-11-12
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-11-12 14:47