XML
Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie
Tarnobrzeg, 25 listopad 2019 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 25.11.2019 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie” dla:
Usługi Remontowo-Budowlane Jerzy Nalepa; 37-450 Stalowa Wola, ul. Górka 10
za cenę brutto: 288 308,78 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych 78/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 12.03.2020 r.
 

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2019-11-25
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-11-25 12:05
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-11-25 12:05