XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131R ul. Majdańska w Nowej Dębie
Tarnobrzeg, 05 czerwiec 2020 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 05.06.2020 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131R ul. Majdańska w Nowej Dębie” dla:
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E
Partner Konsorcjum
PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8
za cenę brutto: 533 341,73 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 73/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 17.09.2020 r.
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-05
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-06-05 13:50