XML
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap I) w km 2+639,7 – 3+000

Tarnobrzeg, 05 czerwiec 2020 r.

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 05.06.2020 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap I) w km 2+639,7 – 3+000 dla:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum

PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E

Partner Konsorcjum

PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

za cenę brutto: 407 487,55 zł (słownie: czterysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 55/100)

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 15.10.2020 r.

 

Jerzy Sudoł

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-05
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-06-05 13:53
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-06-05 13:53