XML
Renowacja obiektów zespołu pałacowego w Grębowie - Zadanie Nr 2 - Renowacja mostku bramy wjazdowej zespołu pałacowego w Grębowie
Tarnobrzeg, 24.06.2020 r.
IF.272.4.5.2020
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                              
                           
 
            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Renowacja obiektów zespołu pałacowego w Grębowie - Zadanie Nr 2 - Renowacja mostku bramy wjazdowej zespołu pałacowego w Grębowie” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Usługowo-Handlową DEKO-REX Stefan Tworek; 39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1 za cenę brutto 59 655,00 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Firma Usługowo-Handlowa DEKO-REX Stefan Tworek;
39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1;
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 100,00
Oferta nr 2
Zakład Budowlano-Kamieniarski Produkcyjno-Usługowy Ryszard Łukawski;
26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Pierwsze, ul. Marmurowa 1
kryterium cena: 52,56             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 92,56
Oferta nr 3
RENOWO Sp. z o.o.; 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 94
kryterium cena: 51,13             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 91,13


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-06-24 14:14