XML
Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R relacji Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól

Tarnobrzeg, 30 czerwiec 2020 r.

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R relacji Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól, udzielono zamówienia na:

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R relacji Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól w miejscowości Ślęzaki w km 12+944 – 13+197,5 oraz 13+208 –  13+536

w dniu: 30.06.2020 r.

dla:

Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44

za cenę brutto: 362 277,50 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 50/100)

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 20.10.2020 r.

 

Zadanie Nr 2 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2401R relacji Komorów - Huta Komorowska - Koniecpól w miejscowości Ślęzaki w km 13+200

w dniu: 29.06.2020 r.

dla:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum

PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E

Partner Konsorcjum

PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

za cenę brutto: 345 586,70 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 70/100)

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 30.09.2020 r.

 

Jerzy Sudoł

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-06-30
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-06-30 12:04
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-06-30 12:05