XML
Renowacja obiektów zespołu pałacowego w Grębowie

Tarnobrzeg, 08 lipiec 2020 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Renowacja obiektów zespołu pałacowego w Grębowie, udzielono zamówienia na:

Zadanie Nr 1 - Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap II

w dniu: 07.07.2020 r.

dla:

Zakładu Budowlano-Kamieniarskiego Produkcyjno-Usługowego Ryszard Łukawski

26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Pierwsze, ul. Marmurowa 1

za cenę brutto: 148 463,49 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 49/100)

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 22.09.2020 r.

 

Zadanie Nr 2 - Renowacja mostku bramy wjazdowej zespołu pałacowego w Grębowie

w dniu: 07.07.2020 r.

dla:

Firmy Usługowo-Handlowej DEKO-REX Stefan Tworek;
39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1

za cenę brutto: 59 655,00 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100)

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 15.09.2020 r.

 

 

Jerzy Sudoł

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-08
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-07-08 11:15
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-07-08 11:16