XML
Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego

Tarnobrzeg, 29.07.2020 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 28.07.2020 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego” dla:

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 35

37-500 Jarosław

 

za cenę brutto: 196 900,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 30.11.2020 r. 

STAROSTA

Jerzy Sudoł

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-07-29
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-07-29 11:43
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-07-29 11:45