XML
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dęba, gmina Nowa Dęba (obszar wiejski), powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie
Tarnobrzeg, 03.09.2020 r.
 
 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 01.09.2020 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dęba, gmina Nowa Dęba (obszar wiejski), powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie” dla:
 
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 35
37-500 Jarosław
 
za cenę brutto: 66 727,50 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 50/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 01.12.2020 r.
 

STAROSTA
Jerzy Sudoł
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-09-03
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-09-03 13:05