XML
Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego
Tarnobrzeg, 18.02.2021 r.
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 16.02.2021 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego” dla:
 
TARGEO Damian Wnuk
Leszczyna 46
23-250 Urzędów
 
za cenę brutto: 71 468,00 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 25.10.2021 r.
 
 
 
STAROSTA
Jerzy Sudoł
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-02-18
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-02-18 13:11