XML
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” Część nr 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dymitrów Mały, gm. Baranów Sandomierski
Powiat Tarnobrzeski                                                                                                          Tarnobrzeg, 18.08.2021 r.
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 18.08.2021 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” Część nr 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dymitrów Mały, gm. Baranów Sandomierski dla:
 
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
 
za cenę brutto: 139 801,80 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset jeden złotych 80/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 06.12.2021 r.
 
 
WICESTAROSTA
Jacek Rożek
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-08-18
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-08-18 13:53