XML
Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gorzycach

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 01.10.2021 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gorzycach” dla:

F.H.U. Przemysław Czerwiński

39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52k

za cenę brutto: 324 999,39 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 39/100)

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 75 dni od podpisania umowy (15.12.2021 r.)

 

 

Jerzy Sudoł

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-10-01
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-10-06 11:49
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-10-06 11:49