XML
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w miejscowości Nowa Dęba, Nr 1117R w miejscowości Ślęzaki, Nr 1118R w miejscowości Wola Baranowska, Nr 1090R w miejscowości Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 15.12.2021 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w miejscowości Nowa Dęba, Nr 1117R w miejscowości Ślęzaki, Nr 1118R w miejscowości Wola Baranowska, Nr 1090R w miejscowości Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych” dla:
DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Sp. Jawna
27-400 Nisko, ul. Nowa 99
za cenę brutto: 674 261,62 (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 62/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 250 dni od podpisania umowy (22.08.2022 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-12-15
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-12-17 11:07