XML
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1117R w miejscowości Rozalin i Skopanie, Nr 1090R w miejscowości Zabrnie, Nr 1030R w miejscowości Grębów w zakresie budowy przejść dla pieszych
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 15.12.2021 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1117R w miejscowości Rozalin i Skopanie,  Nr 1090R w miejscowości Zabrnie, Nr 1030R w miejscowości Grębów w zakresie budowy przejść dla pieszych” dla:
DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Sp. Jawna
27-400 Nisko, ul. Nowa 99
za cenę brutto: 497 292,26 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 62/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 250 dni od podpisania umowy (22.08.2022 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-12-15
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-12-17 11:11