XML
Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 20.01.2022 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego” dla:
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E;
Partner Konsorcjum
PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8
za cenę brutto: 8 958 661,56 (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 56/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 600 dni od podpisania umowy (12.09.2023 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-01-20
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-01-24 14:33