XML
Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 05.04.2022 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach” dla:
Usługi budowlane "Romex" Roman Zawitkowski
37-500 Jarosław, ul. Dojazdowa 33
za cenę brutto: 3 450 000,00 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 230 dni od podpisania umowy (21.11.2022 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-04-05
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-04-06 12:49