XML
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dąbrowica, gm. Baranów Sandomierski
Powiat Tarnobrzeski                                                                                                                      Tarnobrzeg, 20.05.2022 r.
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 20.05.2022 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dąbrowica, gm. Baranów Sandomierski” dla:
 
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
 
za cenę brutto: 251 675,74 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 74/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 8 miesięcy od podpisania umowyJerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-05-20
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-05-25 10:03