XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dobudowa zewnętrznej windy osobowej do budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Tarnobrzeg, 10.03.2014 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IF.272.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dobudowa zewnętrznej windy osobowej do budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Powiat Tarnobrzeski, działając zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dobudowa zewnętrznej windy osobowej do budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

 

UZASADNIENIE

 

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyznaczonym terminie przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

   Krzysztof Pitra                        Jerzy Sudoł              

Starosta Tarnobrzeski      Wicestarosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-03-10
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-03-10 13:54
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-03-10 13:56