XML
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2+005 - 2+639,7
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 06.07.2022 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2+005 - 2+639,7dla:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a
za cenę brutto: 1 145 704,21 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset cztery złote 21/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 145 dni od podpisania umowy (28.11.2022 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-07-06
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-07-11 14:11
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-07-11 14:12