XML
Poprawa infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 17.11.2022 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Poprawa infrastruktury edukacyjnej Powiatu Tarnobrzeskiego” dla: Zakładu Remontowo-Budowlanego Bogdan Serafin; ul. Ks. H. Łagockiego 121, 39-460 Nowa Dęba
za cenę brutto: 4 012 210,51 zł (słownie: cztery miliony dwanaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 51/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 340 dni od podpisania umowy (23.10.2023 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-11-17
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-11-18 11:24