XML
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1114R, 1113R, 1090R, 1093R i Nr 1030R

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 29.11.2022 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr 1114R, 1113R, 1090R, 1093R i Nr 1030Rdla: Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44;

za cenę brutto: 6 980 041,37 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści jeden złotych 37/100)

z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

z terminem wykonania zadania: 330 dni od podpisania umowy (25.10.2023 r.)

 

 

Jerzy Sudoł

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-11-29
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-12-01 10:28
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-12-01 10:29