XML
Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114R do dz. ewid. 556/6, obręb Alfredówka
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 15.02.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114R do dz. ewid. 556/6, obręb Alfredówkadla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "INTERBET" Tadeusz Kosikowski; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Batalionów Chłopskich 10;
za cenę brutto: 1 623 600,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 260 dni od podpisania umowy (02.11.2023 r.)
 
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-15
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-02-17 08:47