XML
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 3: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu

 

Tarnobrzeg, 29 kwiecień 2014 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 29.04.2014 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 3: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu dla:

Firmy Budowlanej „REMBISZ” Ryszard Rembisz; 36-130 Raniżów, Zielonka 39A;
za cenę brutto:  498 213,94 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych 94/100).

z terminem wykonania zadania: 30.07.2014 r.

 


Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

 

 

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-04-29
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-29 14:41