XML
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 2: Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie

 

 

Tarnobrzeg, 30 kwiecień 2014 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30.04.2014 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 2: Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie” dla:

ZAKŁADU REMONTOWO-BUDOWLANEGO Józef Bajek; 37-400 Nisko; Nowosielec 288;
za cenę brutto: 417 858,87 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 87/100).

z terminem wykonania zadania: 29.07.2014 r.

 


Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

 

 

 

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-04-30
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-30 09:05
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-30 09:07