XML
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 24.03.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121Rdla:
Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola; Partner: Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut; Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów;
za cenę brutto: 4 849 276,52 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 52/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 230 dni od podpisania umowy (09.11.2023 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-03-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-03-27 09:23