XML
Remont drogi powiatowej Nr 1122R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w miejscowości Dymitrów Mały w km 1+735 – 1+973 oraz w km 2+143 – 2+903 wraz z remontem mostu w miejscowości Dymitrów Duży w km 0+738 – Zadanie Nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1122R

Tarnobrzeg, 09 maj 2014 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 09.05.2014 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej Nr 1122R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w miejscowości Dymitrów Mały w km 1+735 – 1+973 oraz w km 2+143 – 2+903 wraz z remontem mostu w miejscowości Dymitrów Duży w km 0+738 – Zadanie Nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1122R” dla:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas;

27-670 Łoniów, Piaseczno 44;
za cenę brutto: 284 092,85 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 85/100).

z terminem wykonania zadania: 05.08.2014 r.

 


Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-05-09
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-05-09 08:06