XML
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 1: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

 

Tarnobrzeg, 08 maj 2014 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 08.05.2014 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego - II etap – Zadanie Nr 1: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie” dla:

Przedsiębiorstwa Usługowego WALBUD Sp. z o.o.; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 69B;
za cenę brutto: 302 935,54 zł (słownie: trzysta dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 54/100).

z terminem wykonania zadania: 28.07.2014 r.

 


Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

 

 

 

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-05-08
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-05-08 14:14
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-05-09 14:38