XML
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Durdy, gm. Baranów Sandomierski
Powiat Tarnobrzeski                                                                                                                           Tarnobrzeg, 15.05.2023 r.
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 02.05.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Durdy, gm. Baranów Sandomierski” dla:
 
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
 
za cenę brutto: 91 449,39 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć 39/100) złotych
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia 02.11.2023 r.
 

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-05-15
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-05-15 13:33