XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębów
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 22.05.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębówdla:
KORDEK Kordian Paluszek
Dąbrówka Osuchowska 22A, 39-304 Czermin;
za cenę brutto: 1 537 742,53 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 53/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 150 dni od podpisania umowy (19.10.2023 r.)
 
 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-05-22
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-05-24 14:49
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-05-24 14:49