XML
Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie – budowa windy osobowej – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Tarnobrzeg, 28.05.2014 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IF.272.4.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie – budowa windy osobowej – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Powiat Tarnobrzeski, działając zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie – budowa windy osobowej – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

 

 

UZASADNIENIE

 

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyznaczonym terminie przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Krzysztof Pitra

Starosta Tarnobrzeski

 

Jerzy Sudoł

Wicestarosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-05-28
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-05-28 09:49