XML
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 06.06.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówkadla:
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas; Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
za cenę brutto: 3 480 580,20 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 20/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 360 dni od podpisania umowy (31.05.2024 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-06
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-06-07 12:26