XML
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 20.06.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”:
Część Nr 1 - Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej do gruntów rolnych i leśnych dla:
Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski s.c.
ul. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg
za cenę brutto: 69 864,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 00/100)
z terminem wykonania zadania: 30 dni od podpisania umowy (20.07.2023 r.)
Część Nr 2 - Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchniach tłuczniowychi gruntowych do gruntów rolnych i leśnych dla:
Piotr Martyniak
Kobierniki 50, 27-600 Sandomierz
za cenę brutto: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
z terminem wykonania zadania: 180 dni od podpisania umowy (17.12.2023 r.)
 
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-20
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-06-26 12:17