XML
Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie rekultywacji gruntów dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 21.06.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie rekultywacji gruntów dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”  dla:
T R E E B U D Sp. z o.o.
Jawornik 337, 32-400 Myślenice
za cenę brutto: 780 000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 160 dni od podpisania umowy (28.11.2023 r.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-21
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-06-26 12:31