XML
Przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice - Jadachy w km 5+100 - 6+500

Tarnobrzeg, 24 czerwiec 2014 r.

 

 

 

Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 24.06.2014 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice - Jadachy w km 5+100 - 6+500” dla:

Konsorcjum

Lider Konsorcjum: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW S.A.;

37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159;

Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o., 27-600 Sandomierz; Błonie 8

za cenę brutto: 1 619 302,17 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwa złote 17/100).

z terminem wykonania zadania: 09.09.2014 r.

 


Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-06-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-06-24 11:25