XML
Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 25.08.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie” dla:
Firmy Handlowo-Usługowej SUP-EL S.C. Dąbek Piotr, Kuśmider Mieczysław
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 43
za cenę brutto: 611 129,45 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 45/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 115 dni od podpisania umowy (18.12.2023 r.)
 
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-08-25
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-08-28 12:01