XML
„Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system oddymiania, oświetlenie awaryjne” – etap I
Powiat Tarnobrzeski informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 30.08.2023 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system oddymiania, oświetlenie awaryjne” – etap I dla:
SAFETY POWER Sp. z o.o.; 05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1C lok. 4
za cenę brutto: 242 310,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100)
z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
z terminem wykonania zadania: 110 dni od podpisania umowy (18.12.2023 r.)
 
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-08-30
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-08-31 12:06